Ukazky prací – Nosná část pece

 

Nosná část mimo technologie