Vzdělávejte se pro růst

Firma PROVOS – metalplast spol. s.r.o. se zapojila do projektu „Vzdělávejte se pro růst“, který implementuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je určen na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Projekt navazuje na úspěšná protikrizová opatření podporující podniky v době krize „Vzdělávejte se!“ a „Školení je šance“ a podporuje z Evropského sociálního fondu podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi.

projekty_eu

Firma PROVOS – metalplast s.r.o. realizuje od listopadu 2011 v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“ vzdělávací aktivity zaměstnanců, které jsou zaměřené na žádanou technologii svařování kovů a na prohloubení a rozšíření odborných znalostí v programu AutoCAD. Jedná se o další profesní vzdělávání stávajících a nových zaměstnanců s důrazem na zvýšení, rozšíření a prohloubení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem.

Do vzdělávacího Kurzu AutoCAD pro pokročilé je zapojen technickohospodářský pracovník firmy, který pracuje v oblasti přípravy a řízení firmy.

Kurzů svařování se účastní noví i stávající zaměstnanci firmy, kteří si potřebují vzhledem k výrobnímu programu zvýšit a doplnit kvalifikaci v oblasti svařování s ohledem na potřeby evropské normy pro svařování ČSN EN 3834, která je úzce spjata s platností normy jakosti výroby ČSN 9001.